מצע בחירות

שירה אבין

חינוך ←

חינוך
חינוך בראש סדר העדיפויות!

שירה אבין

מרחב ציבורי ←

תחבורה ←

מרחב ציבורי, גימלאים, בני נוער וצעירים
תוכנית כוללת לפתרון בעיית התחבורה!

שירה אבין

סביבה ←

גימלאים ←

בני נוער וצעירים ←

מרחב ציבורי ותחבורה
למען הסביבה והתושבים!

שירה אבין

בזכות הניסיון ←
• בתהליך הקמה של תחנת רכבת ברמת השרון
• בימים אלו מונמכת דרך דודו דותן ונפתח נתיב כניסה למשאיות
• הקמנו כיכרות ובוצעו עבודות בכבישים ברחבי העיר לשיפור איכות הנגישות וזרימת התנועה
• ביצענו עבודות בכביש הגישה למרכז הטניס, לשיפור את איכות הנגישות למקום

להמשך עשייה ←
• אפעל לפיתוח רשת תחבורה ציבורית פנים עירונית
• תבנה מערכת רימזור חדשנית שתקטין את עומס התחבורה
• אמשיך בקידום בניית מחלף מורשה
• יסללו שבילי אופניים ברחבי העיר

תחבורה
התחבורה על סדר היום!

שירה אבין

מטה בחירות: סוקולוב 79 | טלפון ‏077-4418859‏ | למידע וקשר, לחצו על "צרו קשר" לטופס מקוון